Photo

Tulkkimme ovat luotettavia ammattilaisia ja heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Tarjoamme tulkkauspalveluja joka tilanteeseen niin viranomaisille, yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Tulkkauspalveluidemme kielivalikoimaan kuuluu lähes 71 kieltä.

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun tulkkausta.

Asioimistulkkauspalveluja käytetään päivittäisten asioiden hoidossa, kun asiakas tai viranomainen tarvitsee tulkkia asian hoitamiseen. Tyypillisiä asioimistulkkausaiheita ovat esimerkiksi haastattelut, kuulustelut, neuvottelut jne.

Ilmoitustulkkaus

Ilmoitustulkkauksen avulla asiakkaallenne välitetään haluamanne viesti. Tulkki välittää viestinne puhelimitse asiakkaan omalla kielellä.

Ilmoitustulkkaus sopii esimerkiksi vastaanottoajan sopimiseen tai perumiseen tai lyhyen tiedon välittämiseen. Ilmoitustekstin tulee olla selkeä, eikä se voi sisältää kysymyksiä. Tulkki tulkkaa ilmoituksen asiakkaalle sanasta sanaan.

Ilmoitustulkkauksesta veloitetaan puolen tunnin puhelintulkkauksen hinta. Tulkki yrittää tavoittaa henkilöä viiteen eri kertaan yhden päivän aikana.

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus on joko konsekutiivitulkkausta tai simultaanitulkkausta isoissa konferenssitilanteissa. Konferensseissa on tärkeää, että kuulijoille välittyy konferenssin keskustelut lähes   samanaikaisesti kun ne viestitään.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkausta kutsutaan myös peräkkäistulkkaukseksi. Puhuja ja tulkki vuorottelevat ja tulkkauksessa käytetään muistiinpanotekniikkaa. Konsekutiivitulkkaus sopii kahdenkeskisiin tulkkauksiin tai ei-muodollisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkausta tarvitaan erilaisiin juridisiin tilanteisiin. Oikeustulkkaus on yleensä konsekutiivitulkkausta tai simultaanitulkkausta. Oikeustulkkauksessa tulkilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta.

Puhelintulkkaus

Puhelintulkkaus sopii tilanteisiin, joissa tulkkausapua tarvitaan kiireisesti, tulkkaus on lyhyehkö ja tulkin ei ole välttämätöntä olla paikan päällä.

Puhelintulkkauksessa käytetään peräkkäistulkkausta eli tulkattava ensin kertoo tulkattavan asian, jonka jälkeen tulkki tulkkaa sen kolmannelle osapuolelle.

Puhelintulkkausta käytetään paljon viranomaisyhteyksissä ja puhelintulkkaus on mahdollista saada yleensä hyvinkin nopealla aikataululla.

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkausta käytetään yleensä muodollisissa kokouksissa tai konferensseissa, joissa kuulijan on pystyttävä saamaan kokonaiskuva kokouksen tapahtumista mahdollisimman samanaikaisesti. Tulkkaus vaatii laajaa tulkkaustaidon asiantuntemusta, nopeaa reagointikykyä sekä tarvittavien apuvälineiden käyttökokemusta.

Videotulkkaus

Videotulkkaus mahdollistaa luonnollisen ja korkealaatuisen visuaalisen etätulkkauksen kaikkialle Suomeen ja myös ulkomaille.

Videotulkkauksen käyttöesimerkkejä:

Viranomaistulkkaukset

Terveydenhuollon hoito- ja palvelutilanteet

Liikeneuvottelut

Etäkoulutukset

Henkilöstöpalaverit

Työpaikkahaastattelut

Teemme tulkkauksia mm. seuraavilla kielillä:

Albania Amhara Arabia Aramea Armenia Badini Bosnia Bulgaria Dari Englanti Espanja Fante Farsi Fulani Ga-adangbe Hindi Hollanti Indonesia Islanti Italia Japani Kiina (mandariini,kantoni) Kazakki Korea Kinjaruanda Kituba Kirgizi Kreikka Kroatia Kurdi(sorani, kurmanzi,badini) Lari Lao Latvia Liettua Lingala Mandinka Montenegro Nepali Norja Pashtu Persia Portugali Punjabi Puola Ranska Romania Ruotsi Saksa Serbia Slovakkia Somalia Swahili Tamili Tanska Thai Tigrinja Tsekki Tšetšenia Turkki Turkmenia Twi Uiguri Ukraina Unkari Urdu Uzbekki Venäjä Vietnami Viro Wolof Yoruba